ELGAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

09-402 Płock, Fryderyka Chopina 5

Telefon: +48 242 675 300
Email: info@elgal.com.pl

NIP: PL7743221593  
REGON: 360163246

Numer rachunku bankowego: 36 1050 1966 1000 0022 7311 6117

Kapitał zakładowy: 1 905 000,00 PLN