Certyfikaty i referencje
Pracujemy: poniedziałek - piątek 7:00 - 18:00 sobota 7:00 - 14:00
plcsendehurusksv
Polecamy
Informacje marketingowe: Joanna Ciesielska - Kralska
 1. Z systemu  zamówień internetowych, dalej zwanych platformą B2B, mogą korzystać wszyscy klienci firmy ELGAL Sp. z o.o. Sp. k. prowadzący działalność gospodarczą, którzy nie posiadają przeterminowanych płatności.
 2. Platforma B2B  jest niedostępna  każdego dnia w godzinach 23:00 - 5:00, ze względu na przerwę techniczną oraz w przypadku przeprowadzania na magazynach inwentaryzacji.
 3. Zamówienia zostają automatycznie przyjmowane i potwierdzane do realizacji w ciągu jednego dnia roboczego. Zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany pocztą elektroniczną.
 4. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
 5. Nabywca zobowiązany jest sprawdzić otrzymaną paczkę w obecności kuriera. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny. Roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie będą rozpatrywane po okazaniu protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności kuriera.
 6. Oferta asortymentowa i produktowa jest aktualizowana w każdym dniu roboczym, w związku z czym cenami obowiązującymi są przedstawione ceny w systemie w dniu złożenia zamówienia, pomniejszone o warunki indywidualne klienta lub(i) promocje.
 7. Zasady sprzedaży określone w niniejszym regulaminie w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie. Możliwe jest także wycofanie ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się w ofercie. W przypadku ofert specjalnych i sprzedaży promocyjnej realizacja zamówień następuje do momentu wyczerpania zapasów magazynowych lub upływu czasu promocji.
 8. W oparciu o treść art. 558 Kodeksu Cywilnego, strony umowy ustalają iż w związku z zakupem produktów przez podmiot nie będący konsumentem, rękojmia za wady sprzedanych produktów jest wyłączona.
 9. Zamawiający składając zamówienie na platformie B2B, składa ofertę kupna określonych produktów, natomiast zawarcie umowa kupna – sprzedaży następuje w momencie wystawienia faktury.
 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 11. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną znajduje się w siedzibie firmy ELGAL Sp. z o.o. Sp.k. oraz na stronie http://www.elgal.eu:8080/e-zamowienia-www/
Zamawiaj towar bez wychodzenia z biura sklep internetowy

Partnerzy handlowi
 • fogo.png
 • helukabel.png
 • breve.png
 • pce.png
 • sonel.png
 • urmet.png
 • lovato.png
 • legrand.png
 • satel.png
 • eltrim.png
 • eaton.png
 • karlik.png
 • emos.png
 • noark.png
 • epn.png
 • elektrobabel.png
 • bitner.png

Dane firmy

ELGAL Marek Sałatowski Sp.k.
09-402 Płock, F. Chopina 5
NIP: PL7743221593
REGON: 360163246
Numer rachunku: 36 1050 1966 1000 0022 7311 6117

Rzetelna firma

Należymy do